Herunder ses en oversigt over samtlige musikefterskoler på Fyn. Oversigten omfatter efterskoler, der som minimum tilbyder en musiklinje.

Oversigt over musikefterskoler på Fyn